Consenso Informato e decadimento cognitivo. XX, 6, 901-923, 1998